Bæredygtig turisme

Vores løfte til vores gæster

Vi tror på at fokus skal være på vores gæster.

Vores kerneværdier

GÆSTFRIHED – Vi nyder at tage os godt af vores gæster og vi  spreder aktivt information om vores destination

RESPEKT – Vi viser respekt for mennesker, natur, kultur og traditioner

ÅBENHED – vi deler vores udfordringer, succeer og resultater.

ÆRLIGHED – vi leverer det vi lover

Vores 10 løfter:

  • Vi arbejder kontinuerligt med at forbedre oplevelsen for vores kunder
  • Vi leverer præcis information om tilgængelighed for personer med specielle behov f.eks. kørestolsbrugere
  • Vi tilbyder sikre og trygge omgivelser for gæster og kolleger
  • Vi uddanner og involverer vores team, så vi sammen har de nødvendige kompetencer og ”drive” for at kunne opfylde vores vision, vores kerneværdier og vores engagement
  • Vi overholder alle love og regler
  • Vi bidrager til indkomstmuligheder på destinationen på en måde , der gavner befolkningen, natur , kultur og traditioner
  • Vi sparer på energien og har skiftet fra fossilt brændstof til vedvarende energi og gør os uafhængig af metaller som er sjældne i naturen (f.eks. bly, cadmium, kviksølv, kobber og sølv)
  • Vi anvender kemikalier varsomt og erstatter de kemikalier naturen ikke kan nedbryde og som påvirker det hormonelle system hos plante- og dyreliv med øko-mærkede og biologisk nedbrydelige alternativer.
  • Vi bruger naturens ressourcer på en sådan måde at vi  bidrager til bevarelse af naturen, så vi ikke driver rovdrift og nedbryder klodens biologiske mangfoldighed
  • Vi driver vores forretning på en  måde , der bidrager til udviklingen af det ​​lokale og globale samfund og ikke for at tjene penge på bekostning af dem, der bor i udviklingslanden